jan frans simons

The society of Jan Frans Simons is an organization looking for paintings, letters, pictorial postcards, photographs, pictures and documentation of painters Jan Frans Simons and his daughter Tilla Simons . The purpose of the society, founded in 1995, is to make a complete inventory of paintings from both these artists.

We are very grateful if you can give us a little bit of information.jan frans simons


De Jan Frans Simons vzw is een vereniging genoemd naar de kunstschilder Jan Frans Simons. Het doel van de vzw, opgericht in 1995, bestaat uit hoofde het patrimonium van Jan Frans Simons en dat van zijn dochter Tilla Simons voor het nageslacht te bewaren. De vzw zet zich in voor het beheer, uitbreiding en bewaren van het archief. Om het oeuvre van beide kunstenaars zo volledig mogelijk te inventariseren zoeken wij niet alleen schilderijen, maar ook prentkaarten van schilderijen, brieven, foto's en allerlei documentatie.

Indien u ons hierover meer inlichtingen kan verstrekken zijn wij u zeer dankbaar.tilla simons

L’ASBL Jan Frans Simons est une association qui recherche des tableaux, des lettres, des cartes postales, des photos, des images et des documentations se rapportant aux deux artistes peintres Jan Frans Simons et sa fille Tilla Simons . L'association, fondée en 1995, fait l'inventaire complet des tableaux des deux artistes.

Si vous pouviez nous donner des informations les concernant, nous vous en serions très reconnaissants.Index - Artists - Kunstenaars - Artistes - Sales