Jan Frans Simons
Antwerpen 5 - 9 - 1855 / Brasschaat 21 - 2 - 1919Jan Frans Simons werd te Antwerpen geboren in de nacht van 4 op 5 september 1855, als jongste telg in een gezin van vier kinderen. Na drie dochters was een zoon in het gezin Simons meer dan welkom. Zijn ouders, graanhandelaars, woonden toen aan de Aardendijk nr. 65, dat zich destijds situeerde tegenover de Oude Leeuwenrui en de magazijnen Sint-Felix.

Als opgroeiende knaap kon Jan Frans Simons het tekenen niet laten en ofschoon vader Simons zijn zoon liever als handelaar door het leven had zien gaan, droomde deze jongeling ervan om kunstenaar te worden. Na enkele omzwervingen via de graan- en fruithandel namen zijn ouders in Brasschaat een brouwerij over en bij het afsterven van vader Simons kwam de brouwerij uiteindelijk toch op Frans zijn schouders terecht. Deze gebouwen werden later verkocht nadat hij aan de Bredabaan in de wijk Driehoek, huidig nr. 570, een nieuwe woning, Villa Simons - Villa Rubens had opgericht.

Tot voor kort verrichtte villa Rubens zijn diensten als hotel-restaurant De Notelaar. Sinds oktober 1997 heeft het gebouw met Lucullus, niet alleen een nieuwe naam, maar tevens ook een nieuwe bestemming gekregen. De nieuwe eigenaar, traiteur van beroep, heeft er zijn zaak met salons en feestzalen in ondergebracht.

In 1879 debuteerde de toen vierentwintig jarige kunstenaar op een tentoonstelling te Antwerpen met Jo, haar lieveling, een werk dat een jonge boerenvrouw voorstelt die een kalfje te drinken brengt. Het werd zowel op bittere kritiek als op zeer verdienstelijke complimenten onthaald. Met een verscheidenheid aan anekdotische volkse taferelen is Jan Frans Simons het meest gekend. Ondermeer vermelden wij De Ossenkoers, De Processie te Brasschaat, Het Werkongeval, De Varkensslachter en De Congolezen. Zijn oeuvre bevat met De Wilden, De Beschaafden en De Dieren ook een drieluik. Verscheidene schilderijen en prenten bevinden zich in openbaar bezit.

Simons schilderde niet alleen Ossenkoersen en Processies, hij was tevens ook een uitstekend portrettist. De inventarislijst van portretten die hij ooit schilderde van de notabelen en aristocraten zoals doctors en advocaten, hoge magistraten en legerofficieren, burgemeesters en senatoren, kinderen van alle leeftijden, adellijke en niet adellijke dames is te omslachtig om te vermelden. Zelfs koning Albert I is voor zijn portret te paard in Antwerpen komen poseren. Tijdens zijn leven was Frans Simons een wellevend maar tevens ook een loyaal en sociaal burger, oprecht en rondborstig van omgang, die niet naliet zijn medemens van dienst te zijn.

De Eerste Wereldoorlog liet onze levenslustige kunstenaar niet onberoerd want een veroordeling van duizend mark boete en een verblijf van drie maanden in de gevangenis, hem opgelegd door onze Duitse bezetter, hadden zijn gezondheid terdege aangetast. De Duitse overheerser voelde zich namelijk gehekeld door het schilderij 'Zijn stervend oog herkende mij nog', omdat er zoals de overlevering ons leert, in een strijdtafereel Duitse pinhelmen werden afgebeeld. Het schilderij in kwestie lieten zij gelukkig ongemoeid.

Na de beproevingen en de ontberingen van het oorlogsgeweld overleed Jan Frans Simons te Brasschaat op 21 februari 1919. Sindsdien rust hij op de begraafplaats van Brasschaat - Maria-ter-Heide, waar later ook zijn echtgenote en drie dochters in de familiegrond werden ondergebracht. Naar aanleiding van zijn honderste overlijdensjaar heeft de vzw in 2018 het grafmonument laten restaureren, waarbij het terug in zijn originele vorm van 1923 werd hersteld.

Restauratie Grafmonument Jan Frans Simons

Over deze kunstenaar is in februari 2019 door de Jan Frans Simons vzw een geillustreerd boek over zijn oeuvre gepubliceerd. A4 formaat, full color, hard cover, 183 pagina's. Gedrukt op 60 exemplaren, in weze een collector item. Prijs: 49 Euro.

Fotogalerie: Ballemanshoeve - Beekzicht - Belle epoque dame - Boerenfamilie - Bosbeek - Boszicht - Boszicht met hoeve - Breiende koehoedster - Clementina Ritschie - Communicante - Christus - Christus 2 - Damesportret - Damesportret - De grote baan bij winterdag - Dorpsbegrafenis - Dreef - Dromerij - Duiven - Duttende boerin - Elegante dame met pluimenhoed - Flirt - Grijsaard - Oud Antwerpen - Heidelandschap - Herenportret - Hoeve 'den Elshout' - Hoeve te Eppeghem - Hoevegezicht - Hoevezicht - Hoevezicht - Huis Delphine - Jo haar lieveling (Tekening) - Jong boerenpaar - Jongensportret - Katjeskelder - Kempisch landschap - Kempisch landschap - Koe op de heide - Korenbloemen - Langs het water - l'Exode d'Anvers - Man met hoed - Maria Leontina Gysen - Meisje met kapmantel - Meisje met kapmantel - Militaire ruiters - Moeder De Mont - Nathalia Simons - Oud Antwerpen 1894 - Pijprokende man - Portret Elisa Swaenen - Portret Felix Redig - Portret Dhr. Oyen - Portret Mevr. Oyen-Stijnen - Rede van Antwerpen - Rotspartij op de heide - Slaapmutske - Stilleven - Tilla Simons - Troost u mijn kind - 't Vaantje hangt uit 't is kermis - Twee vrienden - Twee vrienden (Tekening) - Verjaardag - Verjaardag (Onderschildering) - Vrachtboot in de dokken - Vrijend koppel - Walterius Henricus Bossaers - Winterlandschap - Winterzicht - Zelfportret (Buste) - Zelfportet (Ten voeten uit) - Zomerlandschap - Zonnig bos - Zonsondergang op de heideIndex - Artists - Kunstenaars - Artistes - Sales