sim cootjans

 

 

 

Sim Cootjans
Antwerpen 5 - 6 - 1931 / Brasschaat 4 - 10 - 2003Sim Cootjans, een geboren Antwerpenaar, is reeds zeer lang woonachtig te Brasschaat. Een dorpsfiguur, door iedereen gekend, die met zijn zangkwaliteiten er zorg voor draagt dat de folkloreliederen niet in de vergeetput belanden.

Beroepshalve geniet hij een opleiding als houtbewerker. Een vak met een ruim aanbod inzake het ontwerpen, decoreren en restaureren van meubelen. Aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen vervolmaakt hij zijn studies beeldhouwen. Later volgt Sim de discipline grafiek aan de academie Sint-Lucas te Kapellen en aan de Tekenacademie Sint-Michiel te Brasschaat.

Onder zijn geduldige handen ontstaan talrijke kunstwerken. Niet alleen beelden in hout en steen, maar ook etsen, pastellen en tekeningen. Zijn atelier is tevens ook een leslokaal, waar Sim zijn talent op anderen tracht over te brengen. Sinds een tiental jaren is hij ook organistor van een vacantiecursus in het Waalse Dion. Naar aanleiding van de openluchttentoonstelling in 1995 te Kalmthout wordt hem de eerste prijs toegekend.

Sim Cootjans beschrijft zijn atelier en werk als volgt: " Het atelier is geen salon ... Het is er rommelig en toch een paradijs. Wanneer iemand er voor het eerst binnenkomt kan je de verbazing van het gezicht aflezen. De sfeer in het atelier moet je echt ondergaan om die te begrijpen. Het is een wereld waar alles kan en alles mag, waar soms onmogelijke dromen uitkomen. De blok hout voor je zit vol leven, je moet het enkel nog vrijmaken. De materie gegeven door de natuur, voorgevormd en in groei geboetseerd met grillige vormen, trollen en kabouters, kinderen en handen, in één woord een levenssymfonie gemaak door de natuur. Hout voelt warm aan, het is dankbaar. Bekijk de nerven, de structuur en oordeel als een opperwezen ... ".

Sim is zoals zijn beelden, echt authentiek, gekapt met dynamische hand. Zijn kunstwerken bevatten een verhaal, de eigenheid van de schepper. ' Kerststal 2000 ', een project voor een gloednieuwe kerststal in Brasschaat, is voor hem een nieuwe uitdaging. Voor deze kerststal kapt Sim Cootjans, in opdracht van privé sponsoring, de levensgrote houten beelden.

Tentoonstellingen vinden plaats in binnen- en buitenland en een aantal van zijn werken bevinden zich in België, Indië, Nederland en de USA.

Na zijn overlijden wordt Sim Cootjans bijgezet op de begraafplaats van Brasschaat - Rustoord.

Fotogalerie: Buste van een pelgrim - Fluitspeler - Tijl & NeleIndex - Artists - Kunstenaars - Artistes - Sales