bob clinckx

 

 

 


Robert BoB Clinckx
1 - 3 - 1938 / 19 - 3 - 2012BoB Clinckx studeerde van 1978 tot 1982 schilderen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Berchem, Antwerpen.

Hij was vooral geinteresseerd in het weergeven van de geschiedenis van Antwerpen, zoals blijkt uit zijn talrijke schilderijen, aquarellen en etsen. De interesse voor de kunst had hij meegekregen van zijn vader Jean-Baptiste Clinckx die ook schilderde en fotografeerde met zijn Rolleyflex. Jean-Baptiste had ook verschillende 8mm film camera's en projectoren. In zijn donkere kamer in de kelder ontwikkelde hij 6x6 negatieven.

In de eetkroeg De Snor, het hoofdkwartier van de Antwerpse Snorrenclub aan de Brouwersvliet te Antwerpen, stelde artistiek begaafd snorrenlid BoB Clinckx van begin maart tot eind april 1987 een reeks merkwaardige aquarellen tentoon.

Merkwaardig om twee redenen. In de eerste plaats omwille van hun kunstzinnige kwaliteiten. Het zijn bijzonder bekoorlijke werken, maar dat hoeft nauwelijks te verwonderen, want op het artistieke vlak heeft Bob Clinckx als gelegenheidskunstenaar reeds ruimschoots zijn sporen verdiend. Getuigen daarvan zijn de talloze tentoonstellingen, die reeds op zijn palmares pronkten.

Belangrijker is naar ons gevoelen ditmaal de thematiek van de expo. Met zijn fijne aquarellen gaf Bob Clinckx inderdaad het Antwerpse verleden (weer) kleur. Hij toonde oud-Antwerpse hoekjes. Ze werden gevonden in oude documenten en boeken.

Niet zelden immers werden de oude geschriften over de Antwerpse geschiedenis opgesmukt met kleine prenten. Bob Clinckx vergeleek ze met mekaar, ten einde de meest authentieke weergave van de Antwerpse hoekjes te behouden.

Van die kleine tekeningen maakte hij dan grote aquarellen en zo kregen enkele brokjes Antwerpen uit de voorbije eeuwen weer kleur: de Kipdorppoort, het Sint-Walburgisplein, de Burchtgracht en de Roode Poort. Ook de kathedraal kreeg kleur, maar dan zoals de ranke toren er uitzag in de l6de eeuw met de kleine huisjes tegen zijn voet aangebouwd.

In boeken over het verleden van de Scheldestad gaat uiteraard heel wat aandacht naar de vroegere burcht en het Steen. Zij ontbreken dan uiteraard niet op de expo: de burcht in de 11de eeuw, de originele burchtgracht en het Steen omgeven met pittoreske huisjes voor de aanleg van de Scheldekaaien. De houten gevel van de Stoelstraat ontbrak al evenmin, net als de oude vismarkt aan het Steen, zoals die er rond 1860 uitzag.

Het idee om het wit-zwarte oud-Antwerpen eens kleur te geven was ongetwijfeld zeer verdienstelijk. Het resultaat mocht gezien zijn en dat kon tot eind april 1987 in De Snor.

Fotogalerie: Aquarel anno 1996 - Visserstoren 1988 - Lillo Haven 1980 - Witbuik kersen 1994 - Het Steen 1980 - Man in de Stoel - Hoeve 1980 - Hof van Plaisantie - Kipdorppoort - Rode Poort - Koolvliet - Fruit stilleven - Stilleven - Aan de kade - Havenzicht - Steenpoort - Affiche 1984Index - Artists - Kunstenaars - Artistes - Sales